Anslut dig till vår tids viktigaste samtal!
  • 5 mars kl 00:00-00:00

Hoppa på vår tids viktigaste samtal!

Nätverket för AI-spaning möttes första gången 5:e februari i vår bokhandel, efter att medlemmarna läst de första kapitlen i Max Tegmarks bok Liv 3.0. Samtalet handlade om när AI överträffar människan och om detta kommer att vara bra eller dåligt; om en maskin kan ha moral och vad den i så fall är; och om det finns en AI eller om det kan finnas fler, som det finns olika intelligenser hos människan. 

Du är välkommen att ansluta.

Den 5:e mars 16:00-18:00 handlar det om hur vi konkret kan använda AI. Till dess läser vi följande kapitel:

Anmäl dig via www.sfk.se.