Är du vad du heter? Ett samtal om namn och identitet
  • 30 november kl 16:00-17:00, Stora Nygatan 7

Alla heter någonting. Men hur stor inverkan har egentligen namnet på den vi är, och vad säger våra namn om oss och var vi kommer ifrån? Hur hänger namn och identitet  samman?

Välkommen till ett samtal där dessa frågor är i fokus. Vi kommer att prata om frågorna både ur ett historiskt och samtida perspektiv, och dessutom om hur våra namn kan påverka oss som personer. 

Om deltagarna:
Katharina Leibring – fil. dr. i nordiska språk år 2000 och docent i nordiska språk vid Uppsala universitet år 2006. Hon har främst forskat om personnamn ur ett historiskt perspektiv, men också namngivning i nutid. Hon har även studerat hur husdjur har namngivits förr och nu. Idag arbetar hon som förste forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen. 

Sara Lövestam – Författare, språkvetare och fd. SFI-lärare. Flera av Saras böcker handlar om språk och grammatik, hon skriver språkkrönikor i ett flertal tidningar och deltar ofta som språkexpert i flera olika tv-program. Dessutom är hon ständig domare i det populära radioprogrammet Lantzkampen i P1.

Linnea Gustafsson – Är docent i nordiska språk vid Högskolan i Halmstad och forskar huvudsakligen om användningen av olika namn med ett perspektiv på relationen mellan namn och samhälle (socioonomastik). Hon är redaktör för den vetenskapliga tidskriften NoSo (nordisk tidskrift för socioonomastik) och ordförande för NORNA (Nordiska namnforskarkommittén).

Moderator: Norna Molin