Bokklubb – Vad framtiden förtjänar – Att planera för en miljon år
  • 12 september kl 19:00-19:15, Stora Nygatan 7

Effektiv Altruism Sverige (EA Sverige) bjuder i samarbete med Volante in till en bokcirkel för att läsa och diskutera Vad framtiden förtjänar – Att planera för en miljon år av William MacAskill. I boken presenterar MacAskill bland annat begreppet longtermism – insikten om hur avgörande vissa av de beslut vi tar idag kan bli för mänsklighetens framtid. Vi lever i historiens början, i det mest avlägsna förflutna. Läs inledningen av boken här.

Upplägg

Vid fem kvällar under hösten 2023 träffas vi och diskuterar begrepp och tankar som presenteras i boken. Inför träffarna läser vi valda delar av boken som underlag för diskussionerna.

Del 1 – Det långa perspektivet:

Vad erbjuder framtiden för möjligheter? Hur viktigt är det att försöka skapa en lång framtid och ökad livskvalitet för framtida generationer? Kan vi verkligen påverka framtiden? Läsning: Inledningen, kapitel 1, “Longtermismens förtjänster” och kapitel 2, “Historien formas av dig”.

Del 2 – Spårbyten:

Vi tar hjälp av historiska exempel, som Abolitionism-rörelsen i 1800-talets USA vars inflytande förändrade grundläggande värderingar, eller till synes slumpmässiga händelser som gjorde att konfucianska värderingar kom att dominera i Kina i 2000 år. Kan vi öka kvaliteten på livsupplevelsen för framtidens människor? Läsning: Kapitel 3, “Moraliska skiften” och kapitel 4, “Norminlåsning”.

Del 3 – Skydda civilisationen:

MacAskill lyfter tre sätt där vi kan komma att förgöra civilisationen. Genom utplåning (kapitel 5), som pandemier och storskaliga krig, kollaps (kapitel 6), med romarriket och klimatförändringar som exempel, eller genom stagnation (kapitel 7), som den muslimska guldåldern (750-1200 f. kr.).

Del 4 – Oddsen för världens undergång:

Det är dags för ett övergripande, filosofiskt perspektiv kring populationsetik (kapitel 8). Kan framtiden på det stora hela förväntas bli bra eller dålig (kapitel 9)?

Del 5 – Att vidta åtgärder:

Så vad kan vi göra? Vilka insikter har uppstått eller fördjupats, och hur kan vi omsätta dem i våra liv (kapitel 10)?

Tid och plats

Två grupper möts parallellt – en virtuell och en fysisk i Stockholm.

Den fysiska kommer att äga rum centralt i Stockholm, nära Rådmansgatans tunnelbanestation, tisdagar kl 18.00-19.45 den 3/10, 24/10, 14/11, 5/12 och 9/1.

Den virtuella kommer att äga rum över zoom på torsdagar kl 17.30-19.15 den 5/10, 26/10, 16/11, 7/12 och 11/1.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i detta formulär senast den 17/9, ange om du vill delta digitalt eller på plats. Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan är kostnadsfri, men vi önskar att du kan delta vid alla tillfällen och att du är beredd att aktivt delta i samtalen.

Övrig information

Cirkelledare: EA Sveriges generalsekreterare Emil Wasteson.

Språk: Svenska

Antal deltagare: Cirka 15 per grupp

Kostnad: Bokcirkeln är gratis att delta i, och Volante erbjuder alla deltagare 20% rabatt på boken. Använd rabattkoden “EA”.