Hur styr våra politiker Sverige?
  • 20 maj kl 17:00-18:00, Gamla stans bokhandel

Hör Carl Hamilton berätta om:
Från lagom till extrem – hur styr våra politiker Sverige?

Ja, hur styrs egentligen Sverige nuförtiden? Utifrån fyra fallstudier – ekonomin, skolan, försvaret och invandringen – förklarar Carl Hamilton hur svenska beslutsfattare gått från lagom till extrema i sitt beslutsfattande och hur detta har lett till rakt motsatta resultat relativt vad som avsetts.
Välkommen på ett boksamtal utifrån boken ”De ofelbara: historien om tre decennier som förändrade Sverige” om hur den politiska styrningen av Sverige förändrats under de senaste tre decennierna. Kanske är detta det enda du behöver höra inför valet 2022?