Diplomat Johan Molander
  • 30 mars kl 17:00-18:00, Gamla stans bokhandel


Vad ska vi ha svensk utrikespolitik till? Kan man lita på internationella konventioner? Och hur ska vi förlita oss på Ryssland?

Diplomaten Johan Molander besöker oss och berättar om sitt liv som Diplomat under 40 år.

Efter ett långt liv på toppnivåer i rikets tjänst delar Ambassadören Johan Molander sina erfarenheter av svensk utrikespolitik och våra internationella relationer – inte minst med Ryssland. Molander delar också med sig av erfarenheter från förhandlingsbord med Vladimir Putin, där debattens vågor stundtals gått höga kring kärnvapeninspektioner, landminor och mänskliga rättigheter.

Det sägs att diplomati är det längsta avståndet mellan två punkter och konsten att be någon dra åt helvete på ett sätt som får vederbörande att se fram emot resan.

– ur boken

*

Johan Molander föddes 1948 och växte upp i Stockholm. Efter att ha studerat humaniora och juridik anställdes han, endast 24 år gammal, vid Utrikesdepartementet.

Diplomatyrket förde honom under 40 år till Moskva, Mexiko, Helsingfors, Wien, Genève, New York och Bagdad både i egenskap av svensk diplomat och tjänstledig för uppdrag i FN och IAEA. Han kom att fördjupa sig i Sveriges förhållande till Ryssland, folkrätt och mänskliga rättigheter och gjorde sig även känd som en skicklig förhandlare. Efter pensioneringen har han idag en hederstjänst vid hovet som överceremonimästare.