Boksamtal om Rökstenen och världens undergång med Henrik Williams
  • 21 november kl 00:00-00:00

Söndag 21 november kl.14.00

På Rökstenen, som står nära sjön Tåkern i Östergötland, återfinns världens längsta och mest komplicerade runinskrift. Stenen har varit känd sedan 1600-talet och trots att man ägnat över 150 år åt att studera den har ingen lyckats nå fram till en tillfredsställande och entydig tolkning av den invecklade texten, som dessutom är skriven delvis i chiffer.

När en helt ny tolkning presenterades i januari 2020 blev det en världsnyhet som uppmärksammades stort i CNN, BBC och många andra internationella medier. Det svenska forskarteam som låg bakom den nya teorin gick emot den gamla nationalromantiska uppfattningen att Rökstenen bara beskriver hjältebragder, stora kungar och krig. De menade att inskriften också hänvisar till någonting som tycks föra vikingatiden närmre samtiden: rädslan för en klimatkatastrof.

I “Rökstenen och världens undergång” vidareutvecklar Henrik Williams teamets resultat och presenterar en ny tolkning av världens häftigaste runmonument . Med gedigen forskning i grunden och ett ledigt, populär­vetenskapligt tilltal vill han inviga en bredare publik i den gamla runstenens mysterier.

Henrik Williams (f. 1958) är professor i runologi vid Uppsala universitet. “Rökstenen och världens undergång” är hans första populärvetenskapliga bok.