David Wengrow signerar Början på allt
  • 28 november kl 12:00-12:45, Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan 28, Stockholm

Boken Början på allt – En ny historia om mänskligheten omkullkastar det vi tidigare trott oss veta om människans förflutna och utveckling. Glöm den linjära och kända berättelsen om jägare och samlare i ständig kamp för överlevnad som så småningom börjat bygga städer, bruka jorden och delats in i hierarkiskt styrda stater. Fram ur texten växer en ny, komplex och löftesrik bild som visar att samhället kan förändras på fler sätt än vi kunnat föreställa oss.

Den nya kunskap om antropologi och arkeologi som författarna presenterar, väcker läsarens hopp om samhället som förändrande kraft.

Sagt om Början på allt:

”… en världsomspännande genomgång av den forskning som de senaste decennierna visat sig ställa de flesta enkelspåriga utvecklingsmyter på huvudet, men som de flesta av oss trots det knappt hört talas om.” — Dan Jönsson, Dagens Nyheter

”Jag känner mig darrig. Och förvirrad. Och upplyst. På en och samma gång.” – Sigge Eklund

”…först och främst en uppgörelse med den etablerade civilisationsberättelsen, driven av genuin nyfikenhet och orienterad i den kunskap som faktiskt producerats av arkeologer och antropologer. Den kommer att läsas och läsas om i många år framöver.” – Rasmus Fleischer, Flamman

”En fascinerande bok som får oss att omvärdera människans förmågor och vår historias stoltaste ögonblick. Boken är såväl utmanande som upplysande.” – Noam Chomsky, professor emeritus i lingvistik vid MIT och ansedd som den moderna lingvistikens fader.

Början på allt är ett levande, ofta roligt och anarkistiskt projekt som vidgar vår fantasi genom att visa vilka oändliga möjligheter som människan stod inför i det avlägset förflutna.” – Gideon Lewis-Kraus, New Yorker

”Ambitionen är att omkullkasta allt vi trodde oss veta om människans ursprung och utvecklingen av vårt moderna samhälle.” – Jennifer Schuessler, New York Times

”Det här är inte bara en bok, utan en intellektuell läsfest. Det finns knappast ett kapitel som inte utmanar akademins ingrodda föreställningar. Den är djup, avslappnat ikonoklastisk, faktamässigt rigorös och njutbar att läsa.” – Nassim Nicholas Taleb, professor i ekonomi och författare till globala bästsäljare som The Black Swan och Skin in the game.

”Väldigt fin.” – Lasse Berg, författare till Kalahari-serien och Ändå inte försvunnen – om sorg tröst och att vara människa.