Författarkväll om Korea med Lars Vargö
  • 4 november kl 00:00-00:00

Korea är en civilisation som lätt förbises vid jämförelser med Kina och Japan. Men den koreanska kulturen är unik och har haft stort inflytande på sin omvärld.

Tryckkonsten med lösa, återanvändbara typer i metall kom i bruk i Korea 200 år före Gutenberg. Japan har påverkats starkt av koreansk kultur och religion. Risodling, järnframställning, liksom buddhismen och keramiska traditioner kom till Japan från Korea. Delar av den kinesiska kulturen har haft avgörande inflytande på Korea samtidigt som den koreanska staten alltid fört en kamp mot Kinas försök att underkuva halvön.

Egenarten har bibehållits. I modern tid har Koreakriget färgat vår syn på de koreanska samhällena. Syd- och Nordkorea har gått helt olika vägar. Nordkorea både skrämmer och fascinerar. Sydkorea har som modern industristat manifesterat en högteknisk nivå inom data, bilindustri etc. Koreansk film, litteratur och musik har ett stort inflytande.

Korea – En civilisation i kläm diskuterar och belyser initierat den koreanska civilisationen och får läsaren att lättare förstå de koreanska verkligheterna.

Lars Vargö, tidigare ambassadör i bl.a. Japan och Sydkorea, och författare till en rad seriösa och viktiga böcker om Japan i synnerhet, men också om hela regionen. Senast utgav Vargö boken Bashô med tolkningar och kommentarer.