Klimatfrågan: Hur bygger vi miljömässigt hållbara företag?
  • 24 augusti kl 08:00-10:00, Studio SN7

Hållbarhets- och klimatfrågorna blir allt viktigare i näringslivet och kraven på mätbara hållbarhetsmål och medveten styrning, så kallad ESG Environmental, Social, Governance ökar. Nya regelverk, ägare och kunder sätter press och dessutom är ett trovärdigt hållbarhetsarbete allt viktigare för att locka till sig kvalificerade medarbetare. Men hur bygger man hållbara företag? Och hur kan man säkra att arbetet bedrivs hållbart och i enlighet med regler och riktlinjer i hela försörjningskedjan, det vill säga inte bara internt utan genom alla led av globala underleverantörer och återförsäljare.

Medverkande:
Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och författare till boken Exponentiell klimatomställning – Hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt & hur du bygger pionjärt hållbara företag.
Henrik Lindholm från ETI Sverige
En representant från organisationen Swedwatch.

Ethical Trading Initiative Sverige (ETI Sverige) är ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fackföreningar, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation vars mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar Swedwatch för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Frukost serveras från 8:00, samtalet börjar 8.30.
Seminariet är kostnadsfritt, men du behöver boka plats.