Författarsamtal Julie Lindahl & Henrik Berggren
  • 13 februari kl 00:00-00:00

Den 13/2 har vi en kväll ni inte får missa! Då får vi besök av Julie Lindahl och Henrik Berggren. I ett samtal med Julie Lindahls förläggare kommer de att prata om Nazismen, Sveriges neutralitet under 2:a världskriget och att ha morföräldrar som var aktiva inom SS.

Samtalet börjar som vanligt kl 18. Deras böcker Pendeln och Landet utanför  kommer finnas till extrafint pris!

Böckerna ges ut av Norstedts.

Julie Lindahl är författare, utbildare och aktivist bosatt i Sverige. Under en sex år lång resa genom Europa och Latinamerika undersökte hon arvet efter sina morföräldrar och konsekvenserna för henne själv och hennes familj. Det resulterade i boken Pendeln. Hon har en fil kand-examen från Wellesley College, en fil mag-examen i internationella relationer från Oxford University. Hon har varit Fulbright-stipendiat i Frankfurt

Henrik Berggren är historiker och journalist. Han har varit kulturchef och ledarskribent på Dagens Nyheter men också skrivit en rad verk om svensk 1900-talshistoria. Den första delen av Henrik Berggrens trilogi skildrar hur kända och mindre kända svenskars liv gestaltade sig under det första krigsåret. Framställningen går fram till den mörka sommaren 1940 då de tyska arméerna stod segerrika på den europeiska kontinenten och endast Storbritannien kämpade vidare.