Gunnar Nygren: Kolning – historier och hantverk
  • 2 november kl 17:00-18:00, Gamla Stans Bokhandel

Rök från tusentals kolmilor svepte för hundra år sedan in skogsbygderna runt järnbruken. Kolarna vaktade milorna dygnet runt – ett hårt, ofta farligt men också fritt arbete nära skogens väsen. Författare som Dan Andersson och Albert Viksten har givit uttryck åt dess myter och poesi.

Utan träkol från alla kolmilor hade Sverige inte haft någon järn- och stålindustri. Under 1900-talet tog den fossila stenkolen över, och kolningen i milor upphörde. Men idag är träkol på väg tillbaka, både som ersättning för fossil energi och som biokol för jordförbättring. Den används också för att grilla under somrarna.

Kolning – Historier och hantverk berättar kolningens historia från forntidens kolningsgropar till dagens smutsiga globala handel med grillkol. Författaren vill också inspirera till kolning såväl med traditionella kolmilor som med nya former för att göra biokol för det egna grönsakslandet. Här finns utförliga beskrivningar av arbetet steg för steg och av vilka redskap som behövs.

Gunnar Nygren är professor emeritus vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola, journalist och författare.

Välkommen!