Inför Nobelmiddagen: Svensk Gastronomi med Carl Jan Granqvist & Karsten Thurfjell
  • 9 december kl 00:00-00:00

Torsdagen 9 december kl.17.00

Kom och ladda upp inför Nobelmiddagen med ett samtal mellan Carl Jan Granqvist & Karsten Thurfjell!

»Svensk gastronomi – en global succé«

Tanken med denna bok är att en hållbar gastronomi styr utvecklingen i rätt riktning och bidrar till jordens överlevnad. Det svenska jordbruket, livsmedels­ hanteringen, dagligvaruhandeln och restaurangnäringen har snabbt reagerat på de miljö­ och klimatmässiga utmaningar som blivit allt mer uppenbara.

 

Svensk gastronomi har de senaste decen­nierna utvecklats på ett sätt som gjort Sverige till en av världens främsta mål­ tidsdestinationer.

Sveriges natur och klimat är dessutom idealiskt för produktion av livsmedel. Anledningen är Golfströmmen. Sverige har betydligt er soltimmar än till exem­pel Bordeaux!

Idag anländer läckergommar från värl­dens alla hörn för att uppleva vårt kök. Så sent som på 1950­talet kunde vårt land beskrivas som ett gastronomiskt u­land. Hur kunde denna förändring ske så kvickt?

Idén med boken är att beskriva det svenska måltidsundrets framväxt, dels ur ett historiskt perspektiv, men framför allt med fokus på
de nutida skeenden
som bidragit till vårt
nyvunna internationella
anseende.

Vi följer kockens väg från slusk till stjärna, provkökens framväxt, restaurangbranschens osannolika lyft och kok­boksexplosionen.

Huvudförfattare är kulturjournalisten Karsten Thurfjell och formgivare den mångfaldigt pris­ belönte Dick Norberg. Boken bygger på Det Svenska Måltidsundret – från gastronomiskt u-land till världstopp som omarbetats till en global publik. Boken omfattar 224 sidor och finns också översatt till engelska, arabiska, och kinesiska.