Inför valet 2022: Skolpolitiken – Vilka är mekanismerna bakom det ojämlika skolsystemet och vad kan man göra åt dem?
  • 23 augusti kl 13:00-14:00, Stora Nygatan 7

Inför höstens riksdagsval undersöker SN7 i samarbete med samarbetspartnerns hur olika samhällsfrågor kan komma att påverkas av valets utfall. 

Skolan är en av väljarnas viktigaste valfrågor och politiken behöver ge svar på hur vi ska förändra att barns möjligheter att nå skolans mål är beroende av var de bor, vilken skola de går i eller vilken utbildning deras föräldrar har. Vilka är mekanismerna bakom det ojämlika skolsystemet och vad kan man göra åt dem?

Medverkande:

Moderator:

Kommande samtal i samma serie: