Kejsaren är naken LIVE: David Thurfjell om att besjäla världen
  • 14 mars kl 18:00-19:00, Stora Nygatan 7

Välkomna till en kväll med Maria Andersson Vogel och Vesna Prekopic från podcasten Kejsaren är naken, som samtalar med författaren och religionshistorikern David Thurfjell som är aktuell med boken En lockton från ödemarken (Norstedts).

Samtalet pågår 18.00-19.00 med efterföljande bokförsäljning, signering och mingel. Biljettpris 100 kr, då ingår dryck och enklare tilltugg.

Om boken En lockton från ödemarken
Tillvaron är full av sådant vars orsaker och verkningar vi kan överblicka och förstå. Men för många rymmer den också dimensioner som inte lika lätt låter sig fångas, sådant som bryter mot vardagens profana ordning: stämningar, känslor och upplevelser som tycks peka mot något bortom det vanliga, något förtrollat och besjälat.

I En lockton i ödemarken fortsätter David Thurfjell att utforska och upplösa gränsen mellan religiösa och sekulära uttryck. Det blir en personlig berättelse som rör sig mellan olika världsdelar, tidsepoker och perspektiv, med nedslag i författarens egna erfarenheter såväl som i myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa traditioner.

Om David Thurfjell
David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Hans forskning handlar om religion och sekularisering i dagens Sverige. 2015 utkom han med boken Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen (Molin & Sorgenfrei/Norstedts) i vilken han tecknar en bild av majoritetssvenskarnas tvehågsna relation till sitt eget kristna arv. I Granskogsfolk (Norstedts, 2020) beskriver han den svenska naturkärlekens religionshistoria, från fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och naturromantik.