Klimat och Kultur: Hur arbetar kulturen i Sverige och europa för en grönare och mer hållbar framtid
  • 26 april kl 15:00-16:00, Stora Nygatan 7

Välkommen till vårt seminarium om Kultur och Klimat!

Evenemangets panelister kommer presentera och diskutera frågor om vår framtid – hur kulturella och kreativa näringar kan spela en avgörande roll för hållbarhet och klimatfrågor, både lokalt, nationellt och i Europa.

Under evenemanget kommer vi även att undersöka vilka perspektiv dessa talare som är verksamma inom kulturpolitiken och kultursektorn kan erbjuda på hållbarhetsfrågor som tidigare saknas eller behöver förstärkas.

Missa inte chansen att vara med på denna inspirerande och lärorika event!

Talare:
Ingmar Rentzhog, Grundare & VD: We Don’t Have Time
Charlie Andersson, Ordförande, representerar European Youth Parliament Sweden (Öst)
Louise Lindén, Grundare & innovationschef: LiveGreen festivals
Moderator: Fahima Jomaa, Intercult och Europa Direkt Stockholm

Anmäl dig nu till: europadirekt@intercult.se
Eventet är kostnadsfritt!