Känslor inför ett mångkulturellt Sverige
  • 21 maj kl 12:00-13:00, Gamla stans bokhandel


Välkommen på ett boksamtal utifrån boken ”Saknad – på spaning efter landet inom oss”. Författarna Katarina Barrling och Cecilia Garme gör en resa i tid och rum och tar sig an ett ämne som få vågar närma sig på ett intellektuellt sätt.


Kultur och gemenskap – känslor inför ett mångkulturellt Sverige
Hur präglar kultur ett samhälle och vilken roll spelar den för den upplevda gemenskapen i ett land? Hur påverkas känslan hos en befolkning av två decenniers exceptionellt hög invandring och varför är detta svårt att adressera i den offentliga debatten?