Kulturens roll i valet 2022 – två utredningar möts
  • 17 maj kl 16:00-17:00, Stora Nygatan 7

Välkommen till det första av en serie kulturpolitiska samtal som äger rum på Stora Nygatan 7 inför valet 2022.

”Nationell strategi för de kulturella och kreativa näringarna” och ”Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet” är två stora utredningar som drogs igång 2021 och som rör kultursektorn. Vad kan de redan nu avslöja? Vilka viktiga insikter och resultat har kommit fram i arbetet hittills? Har resultatet något att säga om vilka kulturpolitiska frågor som kan hamna på agendan inför höstens riksdagsval? Välkommen till ett samtal där de två regeringsutredarna Tobias Nielsén, VD och förlagschef Volante och Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker grillar varandra, och gärna svarar på frågor från publiken.

Fri entré. Efter samtalet är det mingel och det bjuds på vin, tilltugg och lite underhållning. Föranmälan krävs för det. OSA här senast 16 maj.

Stora Nygatan 7 (SN7) drivs av Volante Förlag och en ny scen för evenemang, konferenser, kreativa seminarieprogram och samtal. Stora Nygatan 7 är en idéstudio och mötesplats för bokälskare, poddfantaster, författare, kunskapsivrare, konstnärer, kulturskapare, forskare och företagsledare – ett nytt nav för Sveriges bästa berättelser och smartaste idéer.