Naturlagen
  • 30 augusti kl 17:00-18:00, Gamla Stans bokhandel
Hur skulle det se ut om naturen hade egna rättigheter? Om berg, hav, floder och skogar betraktades som rättssubjekt och skyddades av lagar, på liknande sätt som människan?
Boken Naturlagen tar ett helt nytt grepp om klimatkrisen, miljöfrågan och vår planet.
Författarna Henrik Hallgren och Pella Thiel argumenterar för varför naturen borde ha juridiska rättigheter, och visar hur denna idé vinner alltmer utrymme – samtidigt som den radikalt utmanar etablerade föreställningar om hur världen ser ut, vilka vi människor är och vad utveckling innebär.