Nyfiken på Anna Whitlock? Utomhussignering med Anders Johnson
  • 27 augusti kl 00:00-00:00

Torsdagen 27 augusti kl.16.00

________________________________________________________________________

Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock (1852–1930) verkade när det moderna Sverige tog form. Hon är även förebild för tv-seriens fröken Friman.
I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Dåtidens politiskt radikala eller kulturellt verksamma föräldrar satte gärna sina barn i Annas skola, som dessutom var religiöst neutral. Trots sitt häftiga humör blev hon en samlande kraft inte bara i skolvärlden, utan även i rösträttskampen. Hon var en formidabel nätverksbyggare, som knöt dåtidens tongivande personligheter till sin ”reformkoncern.”
Anders Johnsons bok om Anna Whitlock bygger på helt nytt och tidigare opublicerat material. Det är en unik skildring av såväl Anna själv som av Stockholms kulturella och politiska kretsar när det moderna svenska samhället tog form. Anders Johnson är författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han har tidigare skrivit biografier över bland andra Gustaf Dalén, Gustaf de Laval och Karl Staaff, samt flera böcker om Stockholms entreprenörshistoria. Han tilldelades Näringslivshistoriska priset 2019 av Centrum för Näringslivshistoria