Om snön vi leker i och snön som är på blodigt allvar
  • 17 oktober kl 17:00-18:00, Gamla stans bokhandel

Sverker Sörlins återkomst till det stora populärvetenskapliga berättandet, Snö – En historia handlar om diamanter och fågelvingar, vad snön en gång var. Den handlar om att bli bländad när allt är tyst, och att inte se eller höra någonting när det stormar. Det är en bok om urfolksjägare och vinterkrigare, om snön vi leker i och snön som är på blodigt allvar – om alpina pister, Vasaloppsspår och världens äldsta skida, funnen i Västerbotten.

Via Elsa Beskows sagor, lilla istidens renässansmålare och japanska fysiker är det en berättelse om snön som bundsförvant och motståndare, lika mycket poetisk idéhistoria som personlig essä. Hör Sverker Sörlin berätta om Snö – om magin i ett ständigt rörligt element och om sorgen vi alla kan känna i en tid när världen smälter.