Prata! Framtiden för våra yrken
  • 27 september kl 09:00-13:30, Stora Nygatan 7

Våra yrken är under förändring. Nya yrkestitlar uppstår och nya uppdrag tillkommer. I detta seminarium har vi bjudit in en bredd av utövare att berätta hur deras arbetsroll ser ut, hur yrket förändrats över tid och hur de ser på framtiden.

Program

09.00: Välkomna, Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare

09:10-10.30: Sex visuella kreatörer presenterar hur de ser på sin yrkesroll. Hur har den förändrats under deras karriär och hur den kommer att förändras i framtiden.

Medverkande: Gunilla Hagström, Art Director och visuell kreatör, Linnea Lofjord, Head of Nord ID / Nord DDB, Jakob Tuchten, tecknare, Cecilia Carlstedt, illustratör, Sam Addo, animatör och Thomas Kurppa, CCO och medgrundare av Kurppa Hosk.

10.30-10.45: Paus

10.45-11.45: Panelsamtal

11.45-13.00: Lunch för de som deltar på plats.

13.00-13.30: ”Konsten att leva på det vi gör i framtiden”. Framtidsspaning av Nille Svensson, grafisk formgivare.

Delta på plats i Stockholm eller digitalt via Zoom (möteslänk).