Releasefest för jubileumsboken “Mellan våld och frihet – Alla Kvinnors hus 40 år”
  • 6 mars kl 00:00-00:00

Den 6/3 kl 18.00 är du välkommen på releasefest för jubileumsboken om Alla Kvinnors hus 40 år “Mellan våld och frihet – Alla Kvinnors hus 40 år”.

Sveriges äldsta och största kvinnojour fyller 40 år. Boken skildrar hur jouren växte fram, hur den arbetar idag och erfarenheter från de som bott och arbetat och varit volontärer där. Jubileumsboken beskriver en viktig del i kvinnorörelsens historia. Boken ges ut på Hjalmarson Högberg Bokförlag.

**

Om Alla Kvinnors hus

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Vi ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende. Dessutom verkar vi för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.

Idag har vi cirka 550 medlemmar vilket gör oss till den största ideella kvinnojouren i landet. Verksamheten bedrivs i första hand av anställd personal. För att säkerställa god kvalitet så genomgår samtliga volontärer

en obligatorisk utbildning samt kontinuerlig vidareutbildning.

Vi får fler och fler förfrågningar om män i behov av skydd, som även de blivit utsatta för våld i nära relation. Vi kan ta emot män i våra externa bostäder. Utöver det erbjuder vi även stöd till de förövare som vill ändra sitt destruktiva beteende.

Lär mer här.