Staffan Göthe i boksamtal med Kent Hägglund
  • 16 februari kl 17:00-18:00, Gamla Stans bokhandel

Staffan Göthe är en av Sveriges mest spelade och älskade dramatiker. I mer än femtio år har han även arbetat som skådespelare på teatrar runtom i landet, från Malmö till Luleå, från frigrupper till Dramaten.

Han har gjort många roller på film och i tv, från bifiguren Janne i Offside 1971 till kung Gustaf V i En kunglig affär 2021. Dessutom har Göthe arbetat som pedagog, som rektor och professor i scenframställning vid Statens scenskola i Malmö. Och han har varit verksam som regissör.
I denna bok berättar Staffan Göthe om sitt liv och verksamhet, alltifrån Kasperteatern på lekskolan i Luleå till dagens stora roller. Läsaren får ta del av hans inspirationskällor liksom hans metoder för skrivande, rollbygge och regi.

Boken skildrar inte bara Staffan Göthes växlingsrika liv, den ger också unika inblickar i den svenska teatervärlden under det senaste halvseklet.
Hösten 2022 erhöll Staffan Göthe Svenska Dagbladets Thaliapris för sina skådespelarinsatser.

Kent Hägglund har arbetat som teaterkritiker i radio och i tidskriften entré. Han har varit lektor i drama på Lärarhögskolan i Stockholm och på Stockholm universitet. Han har bland annat skrivit Spela teater! (med Helene Gate 1988), Dramabok (med Kirsten Fredin 1993, 2011), Ester Boman, Tyringe Helpension
och teatern (doktorsavhandling 2001), William Shakespeare – en man för alla tider (2006). Kent Hägglund är med i redaktionen för Shakespearesällskapets tidskrift Shakespeare och i redaktionskommittén för Amatörteaterns Riksförbunds tidskrift Teaterforum.

Boken avslutas med en komplett förteckning över Staffan Göthes pjäser, sammanfattade och kommenterade av Julia Kraus Dybeck.