Stora Sköndal: Arbetet, livet och diakonerna
  • 3 oktober kl 17:00-18:00, Gamla Stans Bokhandel

Välkommen på samtal om nya boken Stora Sköndal: Arbetet, livet och diakonerna med författarna Elisabeth Christiansson och Stig Linde.

Berättelsen om Stora Sköndal rymmer ett stycke fascinerande svensk historia som inleds vid förra sekelskiftet – och utvecklingen fortgår än idag. Det började med en utbildning av diakoner för män, en grundsten till 1900-talets utbildning av socialarbetare, och med ett av landets första vårdhem för epileptiker.

Författarna ger de stora dragen, men låter oss också möta enskilda öden. Vilka var de första diakonerna? Vad hade de för bakgrund och var i samhället kom de att verka?

Elisabeth Christiansson Drake är lektor i kyrkovetenskap vid Marie Cederschiöld högskola.

Stig Linde är universitetslektor vid Socialhögskolan.