Ukraina: Hur kan eldsjälarnas engagemang bidra till långsiktig uppbyggnad?
  • 22 augusti kl 19:00-21:00, Studio SN7

Det ryska anfallskriget mot Ukraina har skapat en våg av engagemang i Sverige som vi inte sett sedan de baltiska staternas frigörelse från Sovjetunionen. Många nya initiativ har vuxit fram och runt om i Sverige görs insamlingar som har stor betydelse i dagens akuta situation.
Hur för vi vidare de erfarenheter som gjorts? Hur kan dagens aktivister bidra till den långsiktiga uppbyggnaden? Och hur gör vi för att skapa bättre samarbete och samordning mellan gräsrötter och det bistånd som förmedlas genom stora organisationer och myndigheter?

Medverkande:
Lisa Bjurwald, journalist och författare till boken ”Slava Ukraini!: kvinnors motstånd under Rysslands krig”
Ludmila Christeseva, konstnär och aktivist, initiativtagare till ”hela Sverige flätar”.
Robert Quaak, en av grundarna av organisationen Direct Ukraine.
Jörgen Hedman, författare till boken “Historien om Gammalsvenskby” och aktiv i stödföreningen Svenskbyborna

Seminariet är kostnadsfritt, men du behöver boka plats.