Vad händer i Amazonas?
  • 22 augusti kl 08:30-09:30, Studio SN7

I dagarna avslutades Amazonas-toppmötet (The Amazon summit) mellan länderna i Amazonas-regionen. I slutdeklarationen åtog sig regeringarna att inrätta en gemensam polisstyrka för att bekämpa gränsöverskridande miljöbrott och ett tekniskt organ för att ta fram auktoritativa rapporter om vetenskap med anknytning till Amazonas regnskog. Lyssna på ett rykande aktuellt samtal kring utvecklingen i Amazonas med Lennart Kjörling, Brasilienkännare, författare till boken ”Brasilien – vad var det som hände” och Maria Rydlund, sakkunnig tropisk skog, Naturskyddsföreningen. Vi bjuder på frukost!