Vetenskapsfestivalen i Göteborg med bland andra Peter Ottsjö
  • 18 april kl 00:00 - 23 april kl 00:00

Vetenskapsfestivalen i Göteborg, där bland andra Peter Ottsjö medverkar. Läs mer här.