William MacAskill: Vad framtiden förtjänar – Att planera för en miljon år
  • 13 juni kl 18:30-19:30, Kulturhuset

Att planera för en miljon år…

Filosofen William MacAskill är för många känd som en av grundarna till Effektiv altruism, rörelsen som uppmärksammats globalt för att med hjälp av evidensbaserad forskning visa hur enskilda individer kan bidra till en bättre värld på mest effektivt sätt.

Med begreppet longtermism tydliggör han nu hur de beslut vi tar idag är avgörande för hur livet på jorden kommer att utvecklas i det långa perspektivet. Homo Sapiens har funnits i ca 300 000 år. Om människan, som de flesta andra däggdjursarter, kan förväntas existera i minst en miljon år är vi fortfarande alldeles i början av vår tideräkning. Vi lever i det som framtidens människor kommer att betrakta som forntid. De beslut vi tar idag har konsekvenser för alla dem som kommer efter oss. Är vi beredda att ta det ansvaret?

I kvällens föreläsning och samtal diskuterar William MacAskill existentiella ödesfrågor som den pågående AI-revolutionen, kärnvapenhotet och klimatkrisen. Allt är inte enkelt och självklart, ändå ger William MacAskill konkreta exempel på beslut som inte går att skjuta upp om vi vill att framtidens människa ska få ett liv värt att leva.

I sin nyutkomna bok Vad framtiden förtjänar – Att planera för en miljon år skriver han:

Syftet med den här boken är att sporra till fortsatt arbete på området, inte att dra några definitiva slutsatser om vad vi bör göra. Men framtiden är så viktig att vi åtminstone måste försöka ta reda på hur vi ska styra den i positiv riktning. Och vissa saker är redan möjliga att slå fast.


William MacAskill
 är filosof och medgrundare till Effektiv altruism. I vår är han aktuell med boken Vad framtiden förtjänar – Att planera för en miljon år (Volante). MacAskill är verksam som Associate Professor vid universitet i Oxford och har tidigare gett ut den mycket uppmärksammade boken Doing Good Better (2015).

Föreläsning och samtal hålls på engelska.

I samarbete med Institutet för framtidsstudier och Effektiv altruism Sverige.