Konferens med Innovation 360
  • 18 oktober kl 00:00-00:00, Stora Nygatan 7
  • Endast inbjudna

Den 18 oktober anordnar Innovation 360 en konferens här på Studio SN7.

 

Evenemanget är endast öppet för inbjudna!

 

Är du också intresserad av att anordna en konferens här på Studio SN7? Mer info om hur du bokar lokalen hittar du här (https://storanygatan7.se/boka-sn7/).