Att planera för en miljon år
  • 12 september kl 17:00-18:00, Stora Nygatan 7
  • Boka

Inför den internationellt uppmärksammade filosofen William MacAskills Sverigebesök tittar vi närmare på några av de grundläggande begrepp han lyfter i sin senaste bok Vad framtiden förtjänar – Att planera för en miljon år. “Longtermism”, existentiell risk och effektiv altruism – MacAskills tankar har snabbt fått inflytande världen över. Han sätter fokus på hur de beslut vi tar idag avgör hur framtiden kommer att gestalta sig för de människor som kommer efter oss, och slutsatserna är inte alltid okontroversiella.

Seminariet anordnas i samarbete mellan Studio SN7 och Institutet för framtidsstudier.