Stora Nygatan 7 (SN7) i Gamla Stan är en samtalsscen och idéstudio med en både bred och spetsig verksamhet av evenemang, exklusiva konferenser och kreativa seminarieprogram. Stora Nygatan 7 är en mötesplats för bokälskare, poddfantaster, författare, kunskapsivrare, konstnärer, kulturskapare, forskare och företagsledare – ett nytt nav för Sveriges bästa berättelser och smartaste idéer.

Viljan att experimentera, utmana och förmedla oväntade perspektiv är central. Det är en gränsöverskridande plats där Gamla stans historiska miljö möter en lekfull och modern interiör. Här skapas en gemensam fysisk och digital plattform för de samtal och upptäckter som formar oss själva, vår samtid och framtid.

Programverksamhet pågår både dagtid och kvällar, alla dagar i veckan. I och med lanseringen av den nya kulturscenen inleder Volante också ett samarbete med Judisk Kultur i Sverige, som kommer producera återkommande program på Stora Nygatan 7. Med stöd från Kulturrådet.

Programansvarig berättar mer:

”Jag ser fram att göra Gamla stan samtida igen! SN7 siktar på att vara en referenspunkt för kvalitativa samtal och en mötesplats för nyfikna människor. Vi ska vara en självklar ny plats i Stockholm där nya tankar frodas, spännande resonemang diskuteras och djärva idéer presenteras. Det ska vara en plats där du utmanar dig själv och inspireras till nya tankegångar.

En annan aspekt är vårt strategiska läge i Gamla Stan, då det finns ett kulturhistoriskt värde som vi vill förvalta. Det är dags för Gamla stan att återigen bli en stadsdel som tar pulsen på vår tids viktigaste kultur- och samhällsfrågor.”

Välkommen att kontakta oss för samarbeten och mer information!