Bildningspodden live: Misslyckanden – vrak
  • 16 maj kl 18:00-19:00, Studio SN7
  • Boka
  • 50 kr
  • Boka

Alla skeppsvrak har en gång gjort en storstilad första seglats. Sedan gick någonting fruktansvärt fel. Har alla förlista skepp en gemensam nämnare? Varför är vi så fascinerad av dessa havets ruiner? Och vad har vraken fått symbolisera i kulturhistorien? Idéhistorikern Thomas Kaiserfeldt, litteraturhistorikern Anna Jörngården Galili och etnologen Simon Ekström samtalar med Magnus Bremmer.

”Try again. Fail again. Fail better.” Samuel Becketts ord har blivit klassiska. Det tycks inte finnas någon kris, motgång eller bakslag som man inte kan lära sig något av. Misslyckandet bär på så sätt sin motsats – framgången – inom sig. Lyssna på valfritt Sommar-program om det personliga fiaskot som vänds till succé. Googla misslyckanden, se på hur självhjälpsböcker är uppbyggda. Kanske har det alltid varit så här – eller är det en följd av vår tids accelererande krav på framgång, tillväxt, uppgång och utveckling? Vad kan vi lära oss från att misslyckas?

Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Studio SN7 och Bildningspodden lanserar tillsammans en samtalsserie utifrån RJs årsbok på temat misslyckanden. Den här gången är det fokus på vrak. Välkommen!

Med årsboken vill RJ ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje år behandlas ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning som stiftelsen stödjer. Boken består av fristående häften som läggs samman i en årsbox. Huvudtemat följs av ett antal fördjupningar, där häftena står för sig själva men bildar också en helhet på det givna temat. Årets tema är misslyckanden där sex forskare från det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet tittar närmare på misslyckanden och framstegens oförutsedda konsekvenser. För vad är egentligen misslyckat?