Hur bekämpas brottsligheten och segregationen?
  • 12 maj kl 08:00-09:00, Stora Nygatan 7
  • Boka
  • Boka

Vad väntar runt hörnet för Stockholm? För att fördjupa diskussionen om stadens framtid lanserar Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Volante Förlag och idéstudion SN7 en serie frukostsamtal under våren. Samtalen baseras på antologin Stockholm 2040 – 11 berättelser om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad, där experter blickar in i framtiden och tecknar varsin bild av Stockholm.

Välkommen till fyra frukostsamtal med olika teman på Stora Nygatan 7 under våren. Förutom samtal, framtidsspaningar och omvärldsanalys utlovas frukost och mingel.

Hur bekämpas brottsligheten och segregationen?
12 maj kl. 08:00 – 09:00

Den positiva bilden av Sverige och Stockholm utomlands har krackelerat under senare år. I dag ges våld och segregation allt större uppmärksamhet. Det är en sanning med modifikation. Forskning visar att att den övergripande våldsbrottsligheten har minskat. Däremot har det dödliga gängrelaterade skjutvapenvåldet ökat kraftigt. Hur bekämpas denna utveckling och vilka medel bör användas för att minska segregationen och brottsligheten?

Medverkande: Amir Rostami, docent kriminologi Högskolan i Gävle, Marit Appelgren, vd ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, Mustafa Panshiri, integrationsföreläsare och före detta polis.

Begränsade platser, anmälan krävs. Kaffe och frukostfralla serveras från 7.30. Välkommen!