Författarsamtal med Lena Andersson om senaste boken “Om falsk och äkta liberalism”
  • 1 april kl 00:00-00:00

Varmt välkomna till oss den 1 april kl 18 på ett författarsamtal med Lena Andersson om hennes nya bok Om falsk och äkta liberalism i Liberal Debatts essäserie.

Kom – hör Lena berätta – och köp boken till pangpris (och få den signerad!).

Varmast välkommen.

Om boken:

För vem finns människan till, för henne själv eller för något “högre” syfte? Än i dag sliter filosofins grundläggande frågor i samtiden. Från ena hållet drar en samhällssyn där tillväxt överordnas allt, från det andra identitetspolitiken. Hos bägge är friheten människan till låns så länge den uppfyller “samhällets” mål. De gör också anspråk på “frihet”. De är skenliberala.

Lena Andersson menar att filosofin och det rationella tänkandet är liberalismens bästa försvar. Hon börjar, kanske något oväntat, med att sluta upp bakom Platon i kampen mot sofisterna. Hon jagar sedan deras efterföljare – in i dagens identitetsvänster, högernationalism och skenliberalismens andra nästen.

I Om falsk och äkta liberalism förklarar Lena Andersson hur allt hänger ihop: Samhället, samtiden och varför vi inte bara ska välja liberalismen, utan också den äkta.