Gamla Stans bokhandel

Tillsammans med Studio SN7 bildar Gamla Stans bokhandel (GSB) idéhuset Stora Nygatan 7. I bokhandeln pågår det boksamtal nästan varje vardagskväll!

GSB är en klokare och roligare bokhandel där du hittar ett personligt urval av riktigt bra böcker – med ett särskilt fokus på populärvetenskap. Det finns också ett stort engelskt sortiment.

Mer info.