Maria Vaino-Kurtakko om Albert Edelfeldt & Ellan de la Chapelle
  • 31 mars kl 17:00-18:00, Gamla stans bokhandel

Hör Maria Vaino-Kurtakko berätta om boken Ett gott parti: Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv.

De bildade ett till synes lyckat förbund, men bakom kulisserna knakade det i fogarna när en framåtblickande kvinnas ambitioner och en konstnärs brokiga liv skulle anpassas efter omvärldens förväntningar. Parets självskrivna plats i Helsingforssocieteten och i de parisiska salongerna väckte frågor om ekonomiska resurser, makt och social position. En skildring av ett äktenskap i tiden, och samtidigt ett samhälle i miniatyr.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratur­sällskapet i Finland.