Beskrivning

Boken tar sin början blandstadens allra första schweizerier på Stadsholmen, passerar stadens nöjescentrum på Norrmalm, gör uppehåll på det fashionabla Östermalm och avslutas i de förfallna Klarakvarteren. Läsaren får besöka försvunna kaférum och slå in på det beryktade bordellstråket Norra Smedjegatan, bevittna hemliga möten i Humlegårdens urinkurer och träda in i undangömda kökstrappor och bakom kulisserna i varuhusens skyltfönster. Vandringen avslutas längs den svenska syndens stråk ”Klara porra” under 1970-talet.Platserna du möter präglas av normer kring manligt och kvinnligt i spänningsfälten mellan offentligt och privat, arbete och fritid, smutsigt och rent, konsumtion och produktion.

Författare

Klara Arnberg

Docent och universitetslektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Hennes forskning undersöker relationen mellan konsumtion, marknadsföring och medier samt kommersiella aspekter av kön och sexualitet. Hon har särskilt studerat pornografi- och reklamhistoria.

Karin Carlsson (red)

Fil.dr i historia och verksam vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2014 med avhandlingen Den tillfälliga husmodern där hon undersökte det ekonomiska och sociala värdet av hem- och omsorgsarbete. Hennes forskningsintressen kretsar kring välfärdsfrågor, genus och materialitet och riktar gärna blicken mot köket som rum och plats. 2020 kom hon ut med boken Kvinnosaker: ett sekel kvinnohistoria genom 50 föremål.

Orsi Husz

Professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på det ekonomiska vardagslivets olika aspekter i spänningsfältet mellan ekonomisk historia och kulturhistoria. Hon har publicerat arbeten om konsumtionskultur, utbildningens marknad, privatekonomi och medelklassidentitet samt om vardagslivets finansialisering.

Rebecka Lennartsson (red)

Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och verksam som forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm. Hon intresserar sig särskilt för frågor om stadshistoria, kön, makt och sexualitet och har tidigare forskat på Stockholms reglementerade prostitution under 1800-talet och kommersiell sexualitet i 1700-talets stad. Hennes senaste publikationer är Mamsell Bomans fall (2019) och Ulla Winblad. Liv och legend (2021). Utöver projektet Bekönade rum leder hon för närvarande projektet Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur 1880-1930.

Rebecka Lennarsson

Ulrika Torell

Fil.dr verksam vid Nordiska museet och Stockholms universitet med fokus på matens, måltidernas och ätandets kulturhistoria. Har tidigare studerat rökandet och sockerkonsumtionen i Sverige, 1900-talets framväxande konsumtionsmiljöer, förpackningarnas intåg i butikerna, kökets historia och köksbordets roller. För närvarande är hennes forskning inriktad på den urbana kafékulturens framväxt och betydelser.

Thomas Wimark

Docent och universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. I hans forskning ligger fokus på hur individer marginaliseras i samhället i relation till geografi och tid. Hans forskning berör speciellt skärningspunkten mellan individers intersektioner, som kommer av sexualitet, kön, etnicitet och ras, och de ojämna förutsättningar som kommer av olika stadsrum.