Debatt: Klarar vi klimatomställningen utan gruvor?
  • 12 december kl 18:00-19:30, Stora Nygatan 7
Både klimatomställningen och omställningen till en digital ekonomi kräver en ökad användning av mineraler.
Hur ska Europa hantera att tillgången på dessa mineraler är begränsad? Behöver vi bygga fler gruvor? Eller är återvinning och minskad konsumtion svaret? Kan vi öppna nya gruvor utan att ursprungsbefolkningen kommer i kläm?
I samarbete med Green European Foundation lanserar tankesmedjan Cogito en rapport för hur vi kan åstadkomma en mer hållbar och cirkulär användning av mineraler, för vår tids stora omställningar.
Med oss för att diskutera rapporten finns ett antal personer med olika perspektiv i frågan.
Seminariet inleds med en kort dragning av rapporten från författaren Richard Wouters, från nederländska gröna tankesmedjan Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
Panelister:
Kalle Sundin, utredare tankesmedjan Katalys
Isadora Wronski, senior strateg Greenpeace
Charles Berkow, utredare tankesmedjan Cogito
May-Britt Öhman, Docent i miljöhistoria Uppsala Universitet
Maria Sunér, VD Svemin
Anmäl dig till samtalet här