ETT SAMTAL MELLAN KRISTINA DEN ÄLDRE OCH FÖRFATTAREN INGER SCHUBERTH
  • 10 september kl 13:00-14:00, Gamla Stans Bokhandel

Drottning Kristina den äldre har oförtjänt fallit i historiens glömska. Hon spökar mest bara som den Onda Drottningen som ställde sig i vägen för sonens kärlekslycka. Var kom hon ifrån, Gustav Adolfs tyska mamma? Hur såg hennes livsöde ut? Hur var det Sverige hon kom till?

Inger Schuberth är en svensk historiker, bosatt i Tyskland. Efter akademiska uppsatser och en doktorsavhandling vid universitetet i Bonn skrev hon ”Lützen: på spaning efter ett minne”. Hon har varit kurator för stora internationella utställningar om Gustav II Adolf och Albrekt von Wallenstein. Hon har utnämnts till hedersmedborgare i Lützen, skrivit om huvudaktörerna i slaget och forskat om Gustav II Adolfs mor. Hon fick utmärkelsen Årets Svenska Kvinna av SWEA år 2003. I sin nya bok om Kristina den äldre reser hon bakåt i tiden och landar i Nyköpingshus år 1623. Där för hon ett fiktivt samtal med Drottning Kristina den äldre.