Exklusiv föreläsning av Kay Pollak
  • 8 mars kl 17:15 - 8 februari kl 19:00, Stora nygatan 7

Exklusiv föreläsning av Kay Pollak på Stora Nygatan 7 på temat Ett bättre liv.