Förintelsen, socialdemokratin och Ernst Wigforss
  • 13 november kl 17:00-18:00, Gamla Stans bokhandel

Parallellt med Nazitysklands existens 1932-1945 existerade kraftfulla antisemitiska strömningar i nästan hela världen. Förintelsen 1941-1945 hade varit omöjlig utan understöd — eller åtminstone tyst samförstånd — i stora delar av Europa. Men hur förhöll sig Socialdemokraterna, Sveriges största parti, till antisemitismen under mellankrigstiden? Hur agerade partiets mäktigaste idépolitiker tillika finansminister, Ernst Wigforss? Hur agerade socialdemokratin när andra världskriget startade och Sverige fick samlingsregering 1939? Vad hände när Förintelsen blev allmänt känd under 1942? Vilken relation hade Socialdemokraterna, Ernst Wigforss och det övriga politiska Sverige till folkmordet?

Historikern Henrik Arnstad och författaren Ola Larsmo samtalar. Arnstad är aktuell med biografin Den förbannade optimisten Ernst Wigforss och Ola Larsmo med boken Lektion 11, där han vänder på stenar i det svenska historiemedvetandet. Tillsammans gör de den modernhistoriska podden En svensk tiger.

Foto på Henrik: Nina Zaregon
Foto på Ola: Clara Lidström