Global Bar Talks – Bistånd och näringsliv, hur ska det fungera?
  • 19 oktober kl 18:00-19:30, Studio SN7

Bistånd och näringsliv ska knytas närmare varandra, har regeringen gång efter annan förklarat. Men hur ska det gå till i praktiken? Går det att skapa en win-win-situation eller riskerar vi tvärtom att skapa ett ineffektivt och dyrt bistånd? Lyssna på nästa Global Bar-samtal den 19/10.

Regeringen har i flera sammanhang angett att bistånd och näringsliv ska knytas närmare varandra. Samtidigt finns det tydliga regler för vad biståndspengar får användas till, något vi bland annat skrivit om här och här.

Men vad menar vi egentligen med näringsliv? Och är det möjligt att skapa de synergier som regeringen talar om inom ramen för de så kallade DAC-reglerna.

Om detta handlar nästa Global Bar-samtal.

Medverkande:
Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect.
Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden.
Anders Olofsgård, docent på Handelshögskolan i Stockholm  och vice VD på SITE (Stockholm Institute of Transition Economics).

Samtalsledare: David Isaksson, chefredaktör, Global Bar Magazine.

Vi bjuder på snacks. Öl och vin till självkostnadspris.