Hotet mot yttrandefriheten – vad innebär det nya politiska kulturklimatet?
  • 12 maj kl 15:30-16:15, Stora Nygatan 7

Arrangör: Svenska PEN

Yttrandefrihetsfrågorna blir alltmer brännande här i Sverige. Nya spionlagar. Hat och hot i sociala medier. Politiker som inte förstår innebörden av armlängds avstånd. Ett public service alltmer utsatt för påtryckningar och kritik. De frågor som Svenska PEN länge bevakat utomlands, i länder som Ungern, Turkiet, eller för den delen USA, har flyttat innanför våra egna gränser. Det nya politiska klimatet vad gäller kulturpolitik gör att författare, journalister och bibliotekarier, står inför en ny verklighet med hot och hat och självcensur på en ny nivå. Så hur rustar vi oss för denna nya verklighet?

Medverkar:
Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet
Anders Q Björkman, biträdande kulturchef och nyhetschef SvD
Judith Kiros, poet, journalist och litteraturvetare

Samtalsledare:
Kerstin Almegård, förläggare och vice ordförande i Svenska PEN