Hur bekämpas brottsligheten och segregationen?
  • 12 maj kl 08:00-09:00, Stora Nygatan 7

Arrangör: Fastighetsägarna Stockholm

Den positiva bilden av Sverige och Stockholm har länge varit stark, men på senare år har den börjat krackelera. Våld och segregation får nu allt större uppmärksamhet i beskrivningen, även i utländska media. Det är dock en sanning med modifikation. Forskning visar att att den övergripande våldsbrottsligheten har minskat, medan det dödliga gängrelaterade skjutvapenvåldet har ökat kraftigt. Hur bekämpas denna utveckling och vilka medel bör användas för att minska segregationen och brottsligheten?

Medverkande:
Amir Rostami, docent kriminologi Högskolan i Gävle,
Marit Appelgren, vd ByggVesta Fastighetsförvaltning
Mustafa Panshiri integrationsföreläsare och före detta polis.

Moderator: Caroline Szyber, rådgivare i bostads-, bygg- och fastighetsfrågor

OBS Begränsat antal platser, anmälan krävs.
Kaffe och frukostfralla serveras från 7.30.

Välkommen!

Programpunkten ingår i en serie frukostsamtal på temat Stockholm 2040 som arrangeras av Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Volante Förlag och Studio SN7  på Stora Nygatan 7 under våren. Syftet är att fördjupa diskussionen om stadens framtid och se vad som väntar runt hörnet. Samtalen baseras på antologin Stockholm 2040 – 11 berättelser om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad, där experter blickar in i framtiden och tecknar varsin bild av Stockholm. Förutom samtal, framtidsspaningar och omvärldsanalys utlovas frukost och mingel.