Så vinner vi klimatmatchen
  • 5 april kl 11:30-13:00, Stora Nygatan 7

Lunchsamtal: Så vinner vi Klimatmatchen!

Den globala klimatpåverkan ökar, de negativa effekterna syns i vår vardag och IPCC slår tydligare än någonsin fast att läget är akut. Ändå skjuter inte omställningen fart. Vad gör vi för fel – och hur kan vi få klimathotet att verkligen bita, så att vi får till den nödvändiga förändringen?

Kom på lunchsamtal mellan Maria Wolrath-Söderberg, klimatretoriker, Jonas Mosskin, organisationspsykolog och ordförande för Psykologer för hållbar utveckling samt Mattias Goldmann, klimatdebattör och författare till boken Klimatsynda.

*
Mattias Goldmann är tidigare hållbarhetschef på Sweco och en av Sveriges mest profilerade debattörer och inspiratörer inom klimatområdet. Han har även varit vd för tankesmedjan Fores, har korats till “Mäktigast i Hållbarhetssverige” och dubbats till riddare för sitt klimatarbete. Han är författare till boken Klimatsynda: Så räddar vi planeten med lust, lättja, girighet, vrede, avund, högmod & frosseri i vilken han argumenterar för att klockan tickar och vi måste ändra angreppssätt. Vi kan inte längre förlita oss på dygdighet och altruism.

Maria Wolrath-Söderberg, fil.dr och lektor i retorik och kallar sig “klimatretoriker”. Hon intresserar sig för målkonflikter, spänningar, värdekrockar i förhållande till stora samhällsutmaningar. Sedan några år ligger hennes fokus på frågor i relation till klimatförändringar och hållbarhet. I Sverige har vi både stor kunskap om klimatkrisen och starkt engagemang. Ändå har vi höga utsläpp per capita. Hur går det ihop?

Jonas Mosskin, organisationspsykolog och ordförande för Psykologer för hållbar utveckling.

Kostnad: 75 kronor inkl lunchmacka, 150 kronor inkl lunchmacka + boken Klimatsynda!