Samtal om Ensamhet med Anna Bennich och Helena Backlund Wasling
  • 10 oktober kl 00:00-00:00

Kom och delta i ett aktuellt o viktigt samtal där psykologen Anna Bennich och Helena Backlund Wasling som är forskare i neurofysiologi samtalar med utgångspunkt från deras böcker,  Att vinna över ensamheten   och Närmare om det livsviktiga i att röra varandra
   
                                                                                                                                       Ensamhet bör beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. Vi har skapat ett samhälle som fokuserar på individen oavsett hur det får oss att må, och inte sällan blir kostnaden stress, ensamhet och en känsla av tomhet. Samtidigt står såväl samhället som den drabbade ofta handfallna när det kommer till att åtgärda problemet. Hur gör man egentligen för att få nya vänner? Hur lever man med någon, och inte bara bredvid? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen till en förändrad livssituation med större gemenskap?

Vi mår bra av beröring – och ändå rör vi vid varandra allt mindre. Hur blev det så? Och varför är det så viktigt att vi tar i varandra?

Vi vet idag att beröring fungerar som ett socialt klister som gör oss lyckligare, mer samarbetsvilliga och generösa. Beröringen påverkar dessutom vårt välmående och vår känslighet för stress och smärta. Ett liv utan närkontakt är inte bara ensamt, det är även förenat med stora hälsorisker.